Strona Główna

Boże Ciało

Boże Ciało - święto Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa - to uroczystość ku czci Najświętszego Sakramentu. Jest jednym z najbardziej uroczystych świąt w roku liturgicznym. Cztery ołtarze, do których zdążamy, symbolizują cztery strony świata oraz cztery Ewangelie. W naszej parafii tegoroczne obchody Bożego Ciała rozpoczęliśmy uroczystą Mszą św. połączoną z procesją eucharystyczną. Miała ona miejsce w budynku szkoły w Starym Narcie. Najświętszą Ofiarę sprawowali ks. prałat Mieczysław Tomoń oraz ks. Proboszcz Mariusz Bajak. Po jej zakończeniu wyruszyliśmy w procesji na drogi naszej parafii chcąc publicznie wyrazić naszą wiarę w realną obecność Jezusa w Eucharystii.

GALERIA ZDJĘĆ


 

Rocznica I Komunii świętej

W Uroczystość Trójcy Przenajświętszej 22 maja odbyła się uroczystość Rocznicy Pierwszej Komunii Świętej dla dzieci z klasy III.
Dziękowaliśmy Bogu Ojcu, Synowi Bożemu i Duchowi Świętemu za dary, które otrzymujemy. Najpiękniejszym darem Boga Ojca dla nas jest Jezus. Z miłości do nas, Pan Jezus daje nam siebie pod postacią chleba. Daje nam siebie, abyśmy złączyli swoje życie z życiem Bożym.
Rocznica Pierwszej Komunii Świętej, to przede wszystkim dziękczynieniem Bogu za pierwsze pełne uczestnictwo we Mszy świętej i za wszystkie Komunie święte w ciągu tego roku. Rocznica to także okazja do zapytania siebie, jak w ciągu tego roku Jezus eucharystyczny był obecny w moim życiu. Pytanie o moje uczestnictwo we Mszy św. niedzielnej, o częstotliwość korzystania ze spowiedzi i przyjmowanie Komunii św., o to czy Bóg rzeczywiście jest mocniej obecny po I Komunii świętej w moim życiu i w mojej rodzinie.
O głęboką wiarę i świadomość zobowiązań, które wypływają z przyjmowania Eucharystii modliliśmy się do Boga, przeżywając uroczystość Trójcy Przenajświętszej. Niech Ojciec i Syn i Duch Święty, jedyny Bóg w trzech Osobach prowadzi nas przez życie, karmiąc nas na tej drodze swoim Ciałem i swoją Krwią.

GALERIA ZDJĘĆ


 

Niedziela Wielkanocna

Chrystus umarł, zmartwychwstał i żyje! Niech ta pewność przenika całe nasze życie i nadaje mu sens i kierunek. Niech nasze serca wypełnia radość i wdzięczność Bogu za dzieło odkupienia. Niech zapewnienie Jezusa Zmartwychwstałego o Jego nieustannej i żywej obecności pośród nas uzdalnia nas do podejmowania trudu wiernego i bezkompromisowego naśladowania Jezusa Chrystusa i dawania świadectwa o Jego Zmartwychwstaniu. Niech radosne „Alleluja” płynie z serc każdego z nas.

 

GALERIA ZDJĘĆ


Wielka Sobota

 

Główną celebracją Triduum Paschalnego, jak i całego roku liturgicznego, jest wieczorna Wigilia Paschalna; najbardziej uroczysta liturgia w całym Kościele, przynależąca  do Niedzieli Zmartwychwstania Pańskiego. Ze swej istoty jest ona nocnym czuwaniem na cześć Pana, nawiązującym do wyjścia Izraelitów z niewoli egipskiej, szczególnie zaś dla chrześcijan; do nocy zmartwychwstania Chrystusa. Wszystko po to, aby uświadomić sobie, iż jest to największe wydarzenie nie tylko w czasie świąt paschalnych – ale w całej historii ludzkości. To wydarzenie na naszych oczach urzeczywistniło się, odżyło. Liturgia pełna jest symboli i dzięki nim przekazuje nam prawdę o Nowym Życiu. Celebrację rozpoczyna się przy zgaszonym świetle. Ma to podkreślić wymowę Wigilii; czuwania nocnego, a także wyrazistości symbolu światła, które rozświetli mroki naszych serc, a którym jest sam Chrystus.

GALERIA ZDJĘĆ


 

Wielki Piątek

 

Wielki Piątek to dzień, w którym wspominamy Mękę i śmierć Pana Jezusa. Tego dnia Kościół, zgodnie z wielowiekową Tradycją, nie sprawuje Najświętszej Ofiary, dlatego centralnym punktem dnia jest Liturgia Męki Pańskiej. Składa się ona z czterech elementów. Pierwsza część liturgii to czytania z Pisma Świętego, z których najważniejszym jest opis Męki Pańskiej z Ewangelii według św. Jana. Następnie, po dłuższej i bardziej uroczystej niż zazwyczaj modlitwie powszechnej przychodzi czas na adorację krzyża. Kapłan kolejno odsłania ramina krzyża i śpiewa: "Oto drzewo krzyża, na którym zawisło zbawienie świata", na co wierni odpowiadają: "Pójdźmy z pokłonem". Gdy wszyscy obecni oddadzą cześć krzyżowi rozdzielana jest Komunia Święta. Na zakończenie Liturgii Najświętszy Sakrament przenosi się do ołtarza adoracji zwanego "grobem pańskim", na pamiątkę złożenia Ciała Jezusa w grobie.

W naszej Wspólnocie Liturgii Męki Pańskiej przewodniczył Ksiądz Proboszcz. Licznie zgromadzeni parafianie zgodnie z tradycją oddali cześć Krzyżowi Jezusa, który tego wieczoru  stanął w centralnym miejscu kościoła - tuż przed ołtarzem, gdzie pozstanie aż do rozpoczęcia uroczystych obchodów Zmartwychwstania Pańskiego - Liturgii Wigilii Paschalnej.

GALERIA ZDJĘĆ


Strona 7 z 21

Joomla template by Joomlashine.com