Triduum Paschalne - Wielki Piątek

 

Wielki Piątek to dzień, w którym wspominamy Mękę i śmierć Pana Jezusa. Tego dnia Kościół, zgodnie z wielowiekową Tradycją, nie sprawuje Najświętszej Ofiary, dlatego centralnym punktem dnia jest Liturgia Męki Pańskiej. Składa się ona z czterech elementów. Pierwsza część liturgii to czytania z Pisma Świętego, z których najważniejszym jest opis Męki Pańskiej z Ewangelii według św. Jana. Następnie, po dłuższej i bardziej uroczystej niż zazwyczaj modlitwie powszechnej przychodzi czas na adorację krzyża. Kapłan kolejno odsłania ramina krzyża i śpiewa: "Oto drzewo krzyża, na którym zawisło zbawienie świata", na co wierni odpowiadają: "Pójdźmy z pokłonem". Gdy wszyscy obecni oddadzą cześć krzyżowi rozdzielana jest Komunia Święta. Na zakończenie Liturgii Najświętszy Sakrament przenosi się do ołtarza adoracji zwanego "grobem pańskim", na pamiątkę złożenia Ciała Jezusa w grobie. 

W naszej Wspólnocie Liturgii Męki Pańskiej przewodniczył Ksiądz Proboszcz. Licznie zgromadzeni parafianie zgodnie z tradycją oddali cześć Krzyżowi Jezusa, który tego wieczoru stanął w centralnym miejscu kościoła - tuż przed ołtarzem, gdzie pozstanie aż do rozpoczęcia uroczystych obchodów Zmartwychwstania Pańskiego - Liturgii Wigilii Paschalnej.

GALERIA ZDJĘĆ


Joomla template by Joomlashine.com