Strona Główna

Redemptor hominis –

Zmartwychwstały Chrystus Odkupiciel

Najważniejsze święto chrześcijan – Zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa, to czas szczególnej radości, bowiem Chrystus - Bóg, który stał się człowiekiem, okazał nam bezgraniczną miłość poprzez swoją śmierć na krzyżu. Po trzech dniach Jezus powstał z martwych, a Jego zmartwychwstanie stanowi fundament naszej wiary: „Jeśli Chrystus nie zmartwychwstał, daremne jest nasze nauczanie, próżna jest także wasza wiara (1 List do Koryntian 15,14). Słowami tymi św. Paweł stawia sprawę jasno – nie ma wiary w Chrystusa bez wiary w jego zmartwychwstanie. 

Czytaj więcej...

Droga Krzyżowa ulicą Nowego Nartu

Droga krzyżowa została  zorganizowana przez stowarzyszenie "Nadzieja". Podczas drogi krzyż nieśli ministranci - starsi, lektorzy, ceremoniarz iu najmłodsi. Pózniej niosła schola, uczniowie szkół średnich oraz matki i ojcowie z poszczególnych cześci naszej parafii.

Komantarz do stacji drogi krzyżowej został odczytany przez członków stowarzyszenia "Nadzieja".

GALERIA ZDJĘĆ


 

Święty Miłosierdzia Bożego -
W przygotowaniu do kanonizacji Jana Pawła II

11 kwietnia w szkole w Starym Narcie uczniowie klas V i I gimnazjum zaprezentowali program artystyczny pt. „Jan Paweł II. Święty Miłosierdzia Bożego” (wg natan.pl).

W miesiącu kanonizacji Jana Pawła II przybliżyli wszystkim zebranym sylwetkę Papieża – Polaka, zaprezentowali jego drogę do świętości od narodzin w Wadowicach aż do śmierci i pogrzebu, w czasie którego wierni wyrażali myśl „Santo Subito – Natychmiast Święty”.

Uroczystość wzbogaciły prezentacje multimedialne oraz występy wokalno – instrumentalne uczniów. Podsumowaniem rozważań stała się recepta na świętość według Jana Pawła II:

Czytaj więcej...

W stronę krzyża
- przeżywamy Wielki Post

 

„W krzyżu cierpienie, w krzyżu zbawienie,

        W krzyżu miłości nauka.”

Tradycyjnym posypaniem głów popiołem rozpoczęliśmy w Środę Popielcową Wielki Post – czas pokuty i pojednania, o którym papież Franciszek mówił następująco: „Drodzy polscy pielgrzymi, Wielki Post jest czasem dziękczynienia za zbawczą miłość Chrystusa, czasem nawrócenia, otwarcia serca na miłość braci. Zawierzamy tę drogę Najświętszej Maryi, która jako pierwsza wierząca w Chrystusa, towarzyszy nam w tych dniach modlitwy i pokuty, abyśmy oczyszczeni i odnowieni w duchu, mogli celebrować wielką tajemnicę pasji Jej Syna. Z serca Wam błogosławię”.

Czytaj więcej...

Niezwykły jubileusz księdza Mieczysława Tomonia

Wspaniały jubileusz 50. lat posługi kapłańskiej w parafii pod wezwaniem Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Nowym Narcie obchodził ks. prałat Mieczysław Tomoń. Z tej okazji 23 lutego br. odbyła się uroczysta Msza św., której przewodniczył ks. biskup Edward Frankowski.

Uroczystość zgromadziła wielu gości: księży związanych z parafią, współpracowników i przyjaciół ks. Prałata, przedstawicieli władz gminy Jeżowe, gminy Bojanów oraz wielu parafian, którzy towarzyszyli Jubilatowi w przeżywaniu jego święta.


 

Czytaj więcej...

Strona 12 z 22

Joomla template by Joomlashine.com